Aabenraa-Rødekro Fjernvarme

en solstrålehistorie, trods vekslende skydække

Fortællingen om Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har udviklet sig til lidt af en solstrålehistorie. Ikke mindst for fjernvarmebrugerne. I dag er virksomheden et af landets billigste fjernvarmeværker. Men den positive udvikling er skabt på trods af et meget tidskrævende bureaukratisk tovtrækkeri med Aabenraa Kommunes forvaltning.

Ofte betyder de mange (og i en del tilfælde) helt unødvendige kontrol- og dokumentationsopgaver, at udvikling og udbygning af fjernvarmeforsyningen forsinkes og fordyres unødigt.

Fra distribution til produktion

Udviklingen har været rigtig positiv hen over de seneste 15 år. Dengang var vi en ren distributionsvirksomhed, og vores varme kom fra det Gamle Enstedværk/Dong. Gennem en sammenlægning og en stor omstillingsproces var vi i stand til at udvide med egne produktionsanlæg. 

I dag, 15 år efter, står vi med næsten nye veldrevne produktionsanlæg, en velfungerende distribution – og en relativ lille gæld. Vi er blandt den eksklusive klub af 3 % af de billigste værker i landet. Statistikken omfatter 381 værker, hvor vi er nummer 11 fra den billigste ende. 

Når der alligevel er grund til panderynker, er det fordi, de største udfordringer på rejsen er skabt af Aabenraa Kommune, hvor både en tidligere kommunaldirektør og enkelte embedsmænd i forvaltningen på forskellig vis har lagt hindringer i vejen for vores udvikling. Det har betydet, at nogle potentielt lovende projekter enten er blevet opgivet eller forsinket i urimelig grad. 

Felsted-udbygning reddet på målstregen

Den samme problemstilling gjorde sig helt aktuelt gældende i relation til Felsted-udbygningen af fjernvarmenettet. Kommunen stillede i første omgang krav om, at vi skulle dokumentere at de priser, der var anvendt i projektet holdt. Det ville i så fald betyde, at underleverandørerne skulle garantere faste priser i mindst tre år frem.

Hvis vi skulle gennemføre det, havde leverandørerne ikke anden mulighed end at tilbyde priser, der sikrede dem mod den prismæssige overophedning, der er lige pt, og som formentlig tager af igen. Det ville blive en dyr løsning – og en urimelig situation at sætte fjernvarmens forbrugere i. 

Embedsmanden, der stillede kravene, skrev, at de var begrundet i politisk bekymring for økonomien i projektet. Først da Aabenraa-Rødekro Fjernvarmes direktør Peter Sørensen satte foden ned og sagde, at projektet i så fald måtte skrinlægges, lykkedes det at få en godkendelse. Om bekymringen hos politikerne reelt var årsag til hurdlen – eller om det blot var endnu en embedsmand, der havde brug for at sætte sit aftryk, er uvist.

Uanset hvad, betød det, at muligheden for billig fjernvarme til Felstedområdet heldigvis blev reddet på målstregen. 

Naturligvis skal et forsyningsselskab skabe resultater i samarbejde med kommunen, men det er ikke befordrende for processen, når der fra kommunal side gang på gang stilles unødvendige krav, der både er vanskelige at imødekomme, og som forsinker og fordyrer projekter.

Statens regelsæt om samfundsøkonomisk ansvarlighed

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har, ganske som alle landets forsyningsvirksomheder, en forpligtelse til at udvise samfundsøkonomisk ansvar. Regelsættet fra Staten er helt klart på det område. Vi har også vist, at vi kan skabe resultater, der gavner brugerne. Derfor er det svært at se nødvendighed af, at kommunale embedsmænd konstant vil blande sig i forretningsførelsen: I øvrigt i en grad, hvor det koster mange timers ekstra arbejde – både hos os og hos dem. I sidste ende er der kun fjernvarmeforbrugerne og skatteborgerne til at betale for denne spildtid. 

Vores grundlæggende målsætning

Vi hos Aabenraa-Rødekro Fjernvarme – både bestyrelsen, ledelsen og selskabets dygtige medarbejderne har specielt to ting for øje i vores daglige virke i og for selskabet.

  1. Stabile varmeleverancer.
  2. Så lav pris som muligt på varmeleverancerne.

Vi synes, at vi er lykkedes ganske godt med begge dele.

Hvad ønsker politikerne?

Kommunen burde i vores optik være en god samarbejdspartner og ikke en modspiller. 

Det føler vi ikke er tilfældet for nuværende. Det kan dog være svært at gennemskue, om det er politikerne eller forvaltningen, der reelt besværliggør samarbejdet.

Derfor vil det være relevant, at kommunens politikere reflekterer over disse spørgsmål og kommer på banen med deres holdning og eventuelle løsningsforslag.

Hvad er baggrunden for, at kommunen i en så høj grad ønsker at blande sig i den daglige drift samt i forsyningsprojekter i forsyningsområdet?

Ønsker kommunen den direkte styring af fjernvarmeforsyningen i kommunen, eller skal Aabenraa-Rødekro Fjernvarme forblive et selvstyrende A.M.B.A. – med folkevalgte forbrugere i bestyrelsen, som det er i dag? 

Hvis man rent politisk har tillid til, at vi gør det godt, så burde det budskab kommunikeres videre til embedsmændene. Lige nu virker deres mistillid malplaceret. 

Bestyrelsen i Aabenraa-Rødekro Fjernvarme

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme 

  • min tilføjelse til bestyrelsens udmelding

På opfordring af den tidligere direktør for Aabenraa Fjernvarme lod jeg mig i 2006 opstille til bestyrelsen. Desværre måtte jeg senere selv være den, der overrakte samme direktør hans opsigelse – da der var behov for gennemgribende forbedringer, der vanskeligt kunne løses under den daværende konstellation.

Vi fik sat det rigtige team, og de positive resultater begyndte at vise sig – også for vores forbrugere.

Det har været en lang rejse at nå hertil, og udviklingen er skabt af en kompetent ledelse med direktør Peter Sørensen i spidsen – og gennem et frugtbart samarbejde i bestyrelsen. Jeg er stolt af, at have været en del af det. 

Alligevel nager det mig en smule at tænke på, at vi måske kunne være kommet endnu længere, hvis samarbejdet med Aabenraa Kommune havde været mindre anstrengt. 

Jeg håber på, at dette udspil fra bestyrelsen kan bringe politikerne på banen – og være med til at starte en sund og konstruktiv debat om emnet. 

Per Horup

Læs mere her: